Budujemy dom - pasywny czy energooszczędny?

     W obecnych czasach mamy wiele możliwości i rozwiązań w kwestii budowy domu. Decydując się na budowę własnego domu dokładnie liczymy koszty wynikające z budowy. Porównujemy ceny materiałów, szukamy sprawdzonych dostawców. Warto przy tym zastanowić się również nad kosztami jakie będziemy ponosić także w czasie użytkowania naszego ukochanego domu.

Gdy już przełkniemy końcową kwotę budowy, także rachunki za ogrzewanie mogą być bardzo uciążliwe. Dlatego zanim zaczniemy podejmować decyzje budowlane powinniśmy podjąć pierwszą i główną decyzję w sprawie niskich rachunków eksploatacji domu.
Niskie koszty możemy osiągnąć budując dom pasywny lub energooszczędny.
Pasywny to nie to samo co
 energooszczędny. Poznałam wiele opinii na temat, która metoda jest lepsza i dlatego nie będę starała się przekonać was do budowania domu pasywnego, czy też domu energooszczędnego.
Na początek kilka definicji.

Dom pasywny:
"standard wznoszenia obiektów budowlanych, który wyróżniają bardzo dobre parametry izolacyjne przegród zewnętrznych oraz zastosowanie szeregu rozwiązań, mających na celu zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji. Praktyka pokazuje, że zapotrzebowanie na energię w takich obiektach jest ośmiokrotnie mniejsze niż w tradycyjnych budynkach wznoszonych według obowiązujących norm (zapotrzebowanie energetyczne w budynkach pasywnych wynosi poniżej 15 kWh/(m²·rok), natomiast w zwykłych domach – może osiągać nawet 120 kWh/(m²·rok)).
Dom pasywny to nowa idea w podejściu do oszczędzania energii we współczesnym budownictwie. Jej innowacyjność przejawia się w tym, że skupia się ona przede wszystkim na poprawie parametrów elementów i systemów istniejących w każdym budynku, zamiast wprowadzania dodatkowych rozwiązań. Nazwa budynek pasywny wiąże się z faktem, że budynki takie wykorzystują energię z promieniowania słonecznego w sposób pasywny, czyli biernie bez wykorzystania aktywnych rozwiązań instalacyjnych.
W domach pasywnych redukcja zapotrzebowania na ciepło jest tak duża, że zazwyczaj nie stosuje się w nich tradycyjnego systemu grzewczego, a jedynie dogrzewanie powietrza wentylacyjnego. W polskich warunkach klimatycznych szczególnie w przypadku mniejszych obiektów takich jak domy jednorodzinne, konieczne jest zastosowanie niewielkiego układu grzewczego w postaci ogrzewania podłogowego lub grzejników. Do zbilansowania zapotrzebowania na ciepło wykorzystuje się również promieniowanie słoneczne, odzysk ciepła z wentylacji (rekuperacja), a także zyski cieplne pochodzące od wewnętrznych źródeł, takich jak urządzenia elektryczne i mieszkańcy. Idea domów pasywnych nie jest opatentowana, zastrzeżona ani nie podlega innym formom ochrony prawnej. Możliwe jest wznoszenie domów pasywnych w różnych technologiach budowlanych.
Dom pasywny wyróżnia bardzo niskie zapotrzebowanie na energię do ogrzewania – poniżej 15 kWh/(m²·rok). Oznacza to, że w ciągu sezonu grzewczego do ogrzania jednego metra kwadratowego mieszkania potrzeba 15 kWh, co odpowiada spaleniu 1,5 l oleju opałowego, bądź 1,7 m³ gazu ziemnego, czy też 2,3 kgwęgla. Dla porównania, zapotrzebowanie na ciepło dla budynków konwencjonalnych budowanych obecnie wynosi około 120 kWh/(m²·rok). Istotą budownictwa pasywnego jest maksymalizacja zysków energetycznych i ograniczenie strat ciepła. Aby to osiągnąć wszystkie przegrody zewnętrzne posiadają niski współczynnik przenikania ciepła. Ponadto zewnętrzna powłoka budynku jest nieprzepuszczalna dla powietrza. Podobnie stolarka okienna wykazuje mniejsze straty cieplne niż rozwiązania stosowane standardowo. Z kolei system nawiewno-wywiewnej wentylacji zmniejsza o 75-90% straty ciepła związane z wentylacją budynku. Rozwiązaniem często stosowanym w domach pasywnych jest gruntowy wymiennik ciepła. W okresie zimowym świeże powietrze po przefiltrowaniu przechodzi przez to urządzenie, gdzie jest wstępnie ogrzewane. Następnie powietrze dostaje się do rekuperatora, w którym zostaje podgrzane ciepłem pochodzącym z powietrza wywiewanego z budynku. Charakterystyczny dla standardu budownictwa pasywnego jest fakt, że w przeważającej części zapotrzebowanie na ciepło zostaje zaspokojone dzięki zyskom cieplnym z promieniowania słonecznego oraz ciepłu oddawanemu przez urządzenia i przebywających w budynku ludzi. Jedynie w okresach szczególnie niskich temperatur stosuje się dogrzewanie powietrza nawiewanego do pomieszczeń.
Obecnie koszt budowy domu pasywnego w Polsce to 8-15% (a przy niewłaściwym projektowaniu nawet do 35%) więcej w stosunku do budowy standardowej. W Niemczech koszty dodatkowe wynoszą jedynie 3-8%." ( źródło Wikipedia)
Dom energooszczędny
" obiekt, który cechuje niższe niż w przypadku tradycyjnego budownictwa zapotrzebowanie na ciepło. Zapotrzebowanie na ciepło dla domu niskoenergetycznego kształtuje się na poziomie od 30 do 60 kWh/ (m²•rok). W przypadku budynku tradycyjnego wzniesionego zgodnie z obowiązującymi przepisami wartość ta wynosi od 90 do 120 kWh/ (m²•rok). Dom pasywny potrzebuje poniżej 15 kWh/ (m²•rok)Obiekty wznoszone w standardzie domu niskoenergetycznego mają dobrą izolację przegród zewnętrznych i okna o niskim współczynniku przenikania ciepła. Szczególną uwagę poświęca się miejscom, w których na skutek przerwania ciągłości izolacji cieplnej mogą tworzyć się tzw. mostki termiczne. Nie stosuje się w nich okien połaciowych. Stosunek powierzchni przegród zewnętrznych do kubatury budynku jest z reguły niższy niż w tradycyjnych obiektach. Pomieszczenia są tak usytuowane, by można było korzystać z energii słonecznej do ich dogrzewania i oświetlania (tzw. ogrzewanie pasywne). Stosuje się wyłącznie wentylację mechaniczną z rekuperacją, aby wykorzystywać ciepło zawarte w powietrzu usuwanym na zewnątrz jako urządzenie dodatkowe stosuje się gruntową czerpnię powietrzaAby obniżyć zużycie energii, w domach niskoenergetycznych, podobnie jak w domach pasywnych, powszechnie stosuje się kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory czy gruntowe wymienniki ciepła służące do pozyskiwania energii termalnej ze źródeł odnawialnych nie zapominając o buforach (akumulatorach) ciepła." ( źródło Wikipedia)

Tak więc mamy dwa standardy budynków , które łączy energooszczędność , a co je różni?
Przede wszystkim technologia budowania. Dom pasywny powinien być budowany w technologii szkieletowej ( szkielet stalowy), w ten sposób można uzyskać parametry domu pasywnego. natomiast dom energooszczędny może być budowany w tradycyjnej technologii - pustak na zaprawie termoizolacyjnej i ocieplony wełną -min 20 cm. Dodatkowo należy ocieplić wieńce i nadproża 5 cm styropianem. Już na tym etapie widać różnicę w kosztach- dom pasywny ma droższą konstrukcję.
W obu domach powinniśmy zamontować okna trzyszybowe o odpowiednich parametrach.
Dom Pasywny jest droższy w budowie, ale dużo tańszy w użytkowaniu.

Porównanie kosztów ogrzewania

Rodzaj budynku
Porównanie kosztów ogrzewania
Standardowy
Oszczędny
Pasywny
Współczynnik U ścian zewnętrznych [W/m2K]
0,289
0,211
0,104
Współczynnik przenikania ciepła U dla dachu [W/m2Ka]
0,269
0,204
0,137
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło E [kWh/m2a]
96,1
37,2
12,3
Gaz GZ 50
3023 zł
1169 zł
385 zł
Olej opałowy
5145 zł
1990 zł
656 zł
Energia elektryczna
3939 zł
1924 zł
502 zł
Drewno opałowe
2004 zł
755 zł
255 zł
(źródło Pro-vent)
Spotkałam się z opiniami iż, koszt budowy domu pasywnego zwraca się zaledwie po 7 latach. Moim zdaniem ten okres jest dużo dłuższy. Porównując całkowity koszt budowy domu pasywnego i energooszczędnego to różnica około 100.000 zł. Czy warto więc włożyć aż 100 tyś więcej w dom pasywny - moim zdaniem nie, ale wy odpowiedzcie sobie sami . Dla mnie bardzo ważną cechą tych domów jest ekologia. Małe zapotrzebowanie energetyczne to ochrona środowiska , jeżeli dodatkowo wybierzemy drewno lub pellet jako opał, a kolektory słoneczne do ogrzania wody będziemy naprawdę proekologiczni. Nasza planeta odetchnęłaby z ulgą, gdybyśmy zrezygnowali z korzystania z nieodnawialnych źródeł jak węgiel, gaz, ropa. Bierzmy z natury to jest odnawialne: prąd z wiatru, opał z drewna, ciepłą wodę z promieni słonecznych.


Popularne posty